Ontwikkelen van communicatiekracht

Onze communicatiekrachtprogramma’s zorgen ervoor dat mensen met plezier en overtuiging de kwaliteit van hun eigen organisatie, product en dienst en de leefbaarheid van de samenleving een positieve impuls geven. Onze programma’s richten zich op:

• Analyse van organisaties en hun
  communicatie
• Communicatie bij veranderingen
• Creatief denken
• Dialogen en debatten
• Positionering en profilering
• Ontwikkeling van identiteit en   strategie
• Regie van communicatieprojecten   en processen

Communicatiekrachtmonitor
Onze communicatiekrachtmonitor helpt u om de communicatiekracht te bepalen van uw organisatie. Met behulp van deze monitor brengen we aspecten in beeld die van belang zijn voor het ontwikkelen van integraal communicatiebeleid.

Acties
We maken duidelijk waar het belang en de noodzaak ligt om te werken aan verbetering van het communicatiebeleid binnen uw organisatie. Het resultaat is een concrete lijst van aandachtspunten en acties en verbeterpunten.