Peterink & Partners focust op beleid en strategie voor communicatie

Peterink & Partners focust zich voortaan op beleid en strategie voor communicatie.
Ze richt zich specifiek op opdrachten die op strategisch beleidsniveau spelen en verbind de kennis en de kennissen van deze drie sectoren met elkaar.

Beleid
Beleid zorgt ervoor dat er een gedragslijn wordt gevolgd die in overleg en weloverwogen tot stand komt Het gaat erom dat de juiste keuzes worden gemaakt met betrekking tot te volgen koers en inzet van mensen en middelen. Peterink & Partners helpt daarbij onder andere door trends, ontwikkelingen en gebeurtenissen te monitoren en te analyseren; onderzoek te doen; brainstormsessies te verzorgen en beleidsontwikkelingtrajecten te organiseren.

Strategie
Strategie zorgt ervoor dat gemaakte keuzes effectief en efficiënt worden gerealiseerd. Peterink & Partners helpt daarbij onder andere door processen te analyseren en te helpen beïnvloeden.

Communicatie
Communicatie is erop gericht om beleid en acties via een uitgestippelde strategie resultaatgericht en effectief tot stand te brengen, uit te dragen en geaccepteerd te krijgen. Het draagt eraan bij dat op het juiste moment de juiste mensen met elkaar in contact komen, zodat er goede relaties worden gebouwd. En dat interne en externe ontwikkelingen die van belang en invloed zijn voor organisaties verantwoord aan bod komen.

Lees meer over onze werkwijze onder bureauprofiel of diensten.